میدان مین

مرد می‌خواست که پا بر چشمهایت بگذارد و رد شود. همیشه خار مژگانت به پاها که نه، به دل بچه‌ها فرو می‌رفت.
گاهی اسبی وحشی می‌شدی که هر سوارکاری را به زمین می‌زد. اما همیشه با همه غرورت، به همت چند جوان بی‌ادعا رام می‌شدی.
راستش را بخواهی همیشه از دیدن هیبت وحشتناکت می‌ترسیدم.وقتی هم می‌دیدم که عده‌ای بی‌خیال از کنارت رد می‌شوند از خودم بدم می‌آمد.
شب‌های حمله بچه‌های تخریبچی با دو نوار موازی سفید، دستهایت را می‌بستند و به اصطلاح خودشان معبر می‌زدند. با این حال باز هم کار که گره می‌خورد، معبری می‌شدی برای پروازهای عاشقانه.

حالا هم بعد از آن همه سال، دست‌بردار نیستی و هنوز از دل خاک گرمت بچه‌های باصفا را به آسمان می‌فرستی.
با همه این حرفها، خودت به تنهایی میدانی هستی برای شناسایی آنهایی که مردترند؛ میدان غربال عاشق‌ترها، میدان جذب جانهای از خود رها شده، میدان رازناک جاودانگی، میدان مین!...

/ 1 نظر / 18 بازدید
علي شاطري

چرا بايد فقط پارتي هاي مبتذل از طريق اينترنت برگزار شود؟! سالياني هست که با کار با اينترنت و دنياي مجازي و وبلاگ نويسي( البته دوستان وبلاگي که تو اردوهاي بلاگ تا پلاک پيدا کرده ام) آشنا شده ام و البته از اين بابت هم دوستان بسيار خوبي پيدا کرده ام و ديده ام که در اين دنياي مجازي دوستان مذهبي ما البته قليل هستند ولي فعال و با نشاط و... به نظرم رسيد فرصت خوبي است تا در اين برهه از زمان که دنياي اينترنت به شدت مورد هجوم غرب است و و ما و فرزندانمان مورد اين هجوم هستيم ما دوستان وبلاگ نويس مذهبي فرهنگي اين تشکل را علمش را بر افرازيم. لذا همه دوستان وبلاک نويس خودمو دعوت مي کنم تا به هيئت خود بپيوندند تا اهداف و برنامه ها را باهم تنظيم کنيم و با هم حرکتي فرهنگي مذهبي را شروع کنيم. مثلا مي تونيم نامش را بزاريم هيئت فرهنگي وبلاگ نويسان مذهبي تهران فکر مي کنم حرکت مفيدي مي شود اگر هفته اي يا دوهفته اي يک بار دوستان اينترنتي وبلاگي که هرکدوم در کاري تخصص دارند در مکاني نه مجازي بلکه حقيقي دور هم جمع بشوند و تبادل نظر کنند که اگر توسلي هم به اهل بيت صورت گيرد البته سعد الدنيا و الاخره به ن