پلاک

دريغا جسم پاکت را نديديم                  کمی از عطر خاکت را نديديم

چگونه پرکشيدی عاشقانه                  که ما حتی پلاکت را نديديم!

/ 2 نظر / 17 بازدید
shamim

سلام اول عيدتون مبارک بعدم اونا که خيلی قشنگ رفتن حال ما مانده ایم... چگونه ماندن وچگونه رفتن ماست که حال به دعایشان محتاج است اخرم التماس دعا بفدای مولای غريبمون که اين ماه مبارک هم گذشت و نيومد .يامولا علی ادرکنا بظهورالحجة

amin

سلام. ...پر پرواز را هر کس ندارد....رسيدن شور وشوق ميخواهد.... يا حق