کلاهخود

کلاهخود پسرم را پس دهيد!

به استخوان تو خشنودم

شمشیر‌های قادسیه نام بنایی است در منطقه سبز بغداد که به دستور صدام به جهت خوارداشت شهداي ایرانی ساخته شد. ساخت این بنای طغيان شامل دو دست از خاک بیرون آمده است كه طراحان انگليسي كليات آن را از روي دستان خود صدام طراحی کرده اند و در هر دست شمشیری است که در نوک آن به يكدیگر وصل می‌شود. پس از ساخت اين بنا به دستور صدام، کلاهخود ۵۰۰۰ شهيد ايراني را در اطراف آن قرار دادند. در هر یک از کلاه‌خود‌ها نیز با شلیک یک گلوله،‌ سوراخی ایجاد کرده و حتي بعضی کلاه‌خود‌ها را نیز با سیمان به جاده زیر شمشیر‌ها چسباندند تا در موقع رژه سربازان لگد مال شود. در حال حاضر با وجود اين كه بارها انهدام اين بنا تقاضا شده است اما مخالفت مقامات عربي و آمريكايي مانع شده است. آيا زمان آن نرسيده كه بناي كفر ويران شده و كلاهخودهاي خسته به خانه بازگردند. يعقوب ها مي شناسم كه قرار است غبار اين آهن پاره ها را توتياي چشم سازند ...

به نقل از وبلاگ: به استخوان تو خوشنودم
http://www.arashalizadeh.blogfa.com

/ 0 نظر / 16 بازدید