من هم مي روم

                        *براي جانبازان شيميايي

آن قدر بالا نرفته ام كه پاهايم بلرزد،

پست و مقامي هم ندارم كه نگران از دست دادنش باشم،

از دنياي شما

تنها كمي اكسيژن مي خواهم

و دستمالي براي سرفه هايم.

عقربه هاي ساعت كه بايستند

من هم مي روم. 

/ 0 نظر / 17 بازدید